Filosofie

Wij streven naar de beste behandeling voor een perfect resultaat. In onze kliniek worden patiënten met (zeer) ernstige parodontitis en patiënten waarbij implantaten moeten worden geplaatst, behandeld. Wij werken conform de richtlijnen die de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie ten aanzien van het Instituut Parodontoloog (NVvP) en Implantoloog (NVOI) hebben opgesteld.

Patiënten worden uitsluitend op basis van verwijzing door ons behandeld. Het belang van de patiënt gaat bij ons boven alles en daarvoor is een goede samenwerking tussen ons en de verwijzende tandarts essentieel.

Onze behandelprotocollen zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.