Peri-Implantitis

Peri-implantitis is het verschijnsel waarbij rond het implantaat, het bot door chronische ontstekingen afgebroken wordt. Dit kan loskomen van het implantaat veroorzaken. De oorzaak ligt meestal bij gebrekkige mondhygiëne, roken, het aanwezig zijn van hoge aantallen paropathogene micro-organismen en kan in de hand gewerkt worden door genetische aanleg. Men moet weten dat het tandvlees zich vast kan hechten aan tanden maar niet aan een implantaat. Het tandvlees legt zich gewoon rond het implantaat, zonder echter vast te groeien. Vandaar dat bacteriën gemakkelijk onder het tandvlees, rond het implantaat kunnen gaan woekeren. Daarom moeten mensen met tandimplantaten een zeer goede mondhygiëne in acht nemen.

Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met aanleg voor parodontitis of met onbehandelde parodontitis meer risico lopen op botverlies rondom de implantaten.