Tanden voor het leven!

Het beeld van een gebitsprothese in een glas water op de commode wordt vaak geassocieerd met ouderdom. Er werd verondersteld dat naarmate men ouder wordt de kans op verlies van tanden en kiezen aanzienlijk toe neemt. In het licht van nieuwe onderzoeksgegevens en de verbetering van de mondzorg is het duidelijker geworden dat ook bij ouderen behoud van een functioneel gebit haalbaar is.

Epidemiologisch onderzoek geeft aan dat volwassenen in de leeftijdscategorie van 30 tot 55 een zekere vorm van tandvlees ziekte hebben. Deze hoge prevalentie heeft niet alleen met de leeftijd te maken maar ook met andere risicofactoren. Dit suggereert dat de leeftijd niet de enige factor is die het verlies van eigen tanden kan verklaren. In onderstaande tekst leest u hoe u een gezonde lach voor altijd kunt houden!

Waarom een gezonde mond? Lees meer in ons Kenniscentrum