Tarieven

Sinds 1 januari 2013 maakt de Kliniek voor Parodontologie en Implantologie in Huizen opnieuw gebruik van de Uniforme Particuliere Tarieven voor tandartsen (UPT). Deze zijn vastgesteld door de overheid (NZa).

Link naar Nederlandse Zorgautoriteit, NZa: