Toepassingen

Implantaten kunnen in zeer veel situaties worden toegepast, variërend als steunpunt voor een beugel tot een drukknop onder een kunstgebit. De toepassing van implantaten bij partieel dentate patiënten waarbij solitaire of multiple fronttandvervanging en gebitsvervanging in de laterale delen is vereist, is een niet meer weg te denken onderdeel van de hedendaagse tandheelkunde. In het boven- en onderfront is het herstellen van de functie een bijzondere uitdaging. Ook de esthetische aspecten spelen uiteraard een rol. Implantaten kunnen in veel gevallen uitkomst bieden en het ultieme doel is ambitieus: zorg met implantaten voor een duurzame vervanging van alle structuren die verloren zijn gegaan, zonder andere gebitselementen onnodig te belasten en dit te bereiken op een zodanige manier dat het eindresultaat niet van echt te onderscheiden is.

Enkeltandvervanging

Wanneer een tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst waarna op het implantaat een kroon kan worden verschroefd of vastgelijmd. Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geboord hoeft te worden.

Een brug op implantaten

In dit geval ontbreken meerdere gebitselementen. Om een niet uitneembare en dus vaste vervanging te maken worden in dit geval drie implantaten geplaatst, daaroverheen wordt een drie-delige brug vastgelijmd.

Omdat de krachten in de laterale delen aanzienlijk zijn, wordt in de regel, in de bovenkaak per te vervangen element een implantaat geplaatst. In de laterale delen van de onderkaak kan een drie-delige brug soms ook op twee implantaten geplaatst worden, dit hangt af van de individuele situatie.

Verankering voor een kunstgebit

Een kunstgebit dat vastklikt op implantaten wordt een overkappingsprothese genoemd. In de kaak worden over het algemeen twee of vier implantaten geplaatst. Op deze implantaten kunnen drukknopjes of een staaf-huls constructie geplaatst worden.

Specifieke behandelingen bij implantologie